15e bestuur van Aquila aangesteld

Op donderdag 21 september is door de algemene ledenvergadering van Aquila een nieuw bestuur verkozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf enthousiaste Aquileten die allemaal hun steentje willen bijdragen aan een mooi en sportief jaar. Een jaar dat nog eens extra bijzonder wordt vanwege het derde lustrum van het bestaan van de vereniging. Naast het lustrum gaat het nieuwe bestuur zich richten op ledenwerving, het zoeken van sponsors en het updaten van de website.

Op vrijdag 22 september heeft het 15e bestuur zich officieel geconstitueerd in Cafe De Heffer in het bijzijn van verschillende leden en andere besturen van studenten atletiekverenigingen en Amsterdamse studenten sportverenigingen. Zo beoogt het bestuur gelijk te beginnen met een ander doel, intensiever contact met Studenten Sport Amsterdam (SSA) en andere verenigingen.

De functieverdeling binnen het nieuwe bestuur is als volgt:
Voorzitter: Peter Boek (tweede van rechts op de foto)
Secretaris: Nina Ruitenberg (tweede van links)
Penningmeester: Rik van Leeuwen (uiterst rechts)
Wedstrijdcommissaris: Mijntje Minkema (uiterst links)
Pr en communicatie: Nina Valk (midden)

Het nieuwe bestuur wil alle leden bedanken voor het vertrouwen en het 14e bestuur complimenteren en bedanken voor de inzet het afgelopen jaar.